GALILEO Home
 
TVRDOMĚRY A MIKROTVRDOMĚRY GALILEO

TVRDOMĚRY A MIKROTVRDOMĚRY GALILEO

Akreditovaná italská společnost GALILEO patří ke světovým lídrům v oblasti měření tvrdosti a své první tvrdoměry vyráběla již ve 20. letech minulého století pod licencí ROCKWELL.

Společnost GALILEO produkuje také vysoce precizní tvrdoměry pro Národní kalibrační laboratoře; přes 20 let úzce spolupracuje s italským Národním metrologickým institutem INRIM a je v těsném kontaktu s Národními metrologickými instituty v USA, Anglii, Rusku, Číně, Indii, Korei, Brazílii, Turecku, Bulharsku a Rumunsku.

Nejvyšší řadu specializovaných tvrdoměrů GALILEO pro definici standardu na národní úrovni používá také federální institut v USA - National Institute of Standards and Technology (NIST).

V roce 2015 se stala společnost SOMET CZ s.r.o. výhradním distributorem tvrdoměrů GALILEO v České republice. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.